Funcionament de l'organització

Participació i organització

Funcionament intern de l’Associació

L’ Associació té un model de gestió obert i transparent (open books), i és poden cunsultar al següent lloc:

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

El principal punt de trobada serà un espai virtual que estem constituint on estar connectats. La idea és fer xarxa entre empreses, però també entre perfils i càrrecs de les organitzacions, això vol dir, que directors d’innovació podran estar en un grup conjunt per compartir recursos i coneixement, caps de producció, responsables medi ambientals… 

Qui ha de donar-se d’alta a la plataforma COPERNIC? En primer lloc el màxim responsable de l’organització es dóna d’alta i convida  a les persones de la seva organització que consideri que han de tenir accés. Busquem talents ocults i dinamitzadors, és per això que perquè el projecte funcioni em de fer-la assequible als “impulsors”.

També tindrem trobades presencials a les jornades que organitza PROMOCIÓ ECONÒMICA els #cafesamblenergia, ja que es un bon moment per la trobada empresarial al voltant de temes d’interès col·lectius de la ma d’experts com son: #COVID-19, compra agregada d’energia, comunitat energètica, usos del polígon, certificació del polígon amb el màxim reconeixement de Polígon Q de Qualitat per la certificadora AENOR, ODS, economia circular…

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i eficaç la realització dels objectius bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir exemplar dels estatuts i del reglament de règim interior, si s’aprovés.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Les empreses interessades en formar part de l’associació han d’entrar a la web de SANT JUST IMPULSA i omplir un formulari on line amb les seves dades i autoritzant a l’Associació a posar-se en contacte amb la persona interessada. D’aquesta forma tot quedarà enregistrat en el CRM (cens empresarial)

 

La Junta Directiva

 • Mª Isabel Aragonés – FRIGICOLL – Presidenta
 • Miquel Puig – Alfa Instal·lacions – Secretari
 • Silvia Albiac – BEGO – Tresorera
 • Francisco Arrabal – IPAE – Vocal
 • Immaculada Amat – AMAT IMMOBILIARIS – Vocal
 • Tino Lopez – TENIS SANT GERVASI – Vocal
 • Mar Armillas – TerraSolari – Vocal
 • Ramon Figuerola – FIPO, S.A. – Vocal
 • Enrique Rodríguez de Medina – Pàdel Sant Just Club – Vocal