Avantatges

Avantatges de formar part de l’Associació:

  • Interlocució directa amb l’administració local
  • Participació en taules de mobilitat sostenible als PAES juntament amb l’administració per canalitzar necessitats de les empreses associades.
  • Canalització de les necessitats formatives per a personal en plantilla i noves incorporacions a l’administració per al disseny de formacions a mida.
  • Dinamitzador en l’administració
  • Membres de la UPIC – Unió de Polígons Industrials de Catalunya amb la participació en actes i projectes amb altres associacions del territori català
  • Accés a plataforma PAE3040 de la UPIC per part de les empreses associades per fer networking i treballar projectes mancomunats
  • Organització de jornades monogràfiques sobre temes d’interès per a les empreses associades (igualtat, energia, mobilitat, noves normatives, diversitat…)
  • Compres agradades d’energia, instal·lacions fotovoltaiques, serveis de seguretat, serveis de mobilitat i altres
  • Accés al talent de proximitat a través de la xarxa d’ocupació XALOC