Com posar preus als meus productes o serveis.

Objectius:
– Donar eines a les persones emprenedores per fixar els preus i veure com aquesta decisió afecta la viabilitat de la idea de negoci.
– Conèixer la diferència entre preu i valor així com els diferents sistemes per determinar el preu de venda.
– Entendre les fórmules per fixar els preus dels productes o serveis i saber calcular el marge brut comercial.

Continguts:
Introducció al significat del preu.La importància del valor per sobre del preu.Com fixem el preu? Vuit passos per fixar el preu.Què hem de saber per fixar els preus dels productes?Què hem de saber per fixar els preus dels productes?Marge brut comercial, què és i com es calcula.Fórmules per fixar els preus, increment sobre el cost, multiplicador i marge sobre el preu de venda.Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea? Imatge, punt d’equilibri i pla de tresoreria.Gestió del negoci en funció dels marges per seccions o productes.Casos pràctics d’exemples reals.

Destinataris/es: Persones emprenedores, autònomes i empreses de nova creació.

A càrrec de: Eulàlia Balañà (EBCCE)

No t’ho pots perdre, participa-hi!
Inscripció
Dates: 4 d’octubre de 2023
Horari: 09:30 a 14:00 hores
Modalitat: Online